‘Geen 5 maar 15 procent Vlamingen in Brussel’

Daarmee spreekt Didier Willaert, demograaf aan de VUB, de cijfers tegen die vrijdag werden gepubliceerd in La Libre Belgique.

De krant drukte vrijdag op haar voorpagina de resultaten af van een demografisch onderzoek over de grootte van de verschillende taalgroepen in Brussel, uitgevoerd aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.
De demografen André Lambert en Louis Lohlé-Tart berekenden dat 5,3 procent van de Brusselse bevolking Nederlandstalig is. 66,5 procent spreekt volgens hen Frans. De overige 28 procent praat een andere taal.
Volgens de studie zal het aantal Vlamingen in de toekomst alleen nog maar dalen.
Verwarrende resultaten
‘De cijfers zijn niet correct’, reageert Didier Willaert, demograaf aan de VUB. ‘Het aantal personen dat in het Brussels gewest Nederlands spreekt, ligt veel hoger. Tien à vijftien procent is al meer accuraat.’
De berekeningen van Lambert en Lohlé-Tart steunen op cijfers afkomstig uit de fiscale aangiften, de geboortecertificaten en de gemeentelijke administraties. Maar die gegevens schetsen een vertekend beeld, merkt Willaert op.
’30 procent van de Nederlandstaligen in Brussel spreekt Frans bij contact met de gemeente, terwijl tien procent zowel Nederlands als Frans gebruikt. Daarenboven gebruiken tweetaligen overwegend het Frans,” verduidelijkt Willaert zijn standpunt.
De VUB-onderzoeker heeft er ook moeite mee dat de begrippen ‘Vlaming’ en ‘Nederlandstalige’ in het onderzoek als synoniemen worden gebruikt. Dat schept volgens hem verwarring.
Willaert: ‘Als het onderzoek spreekt over Vlamingen, dan bedoelt ze daarmee mensen die Nederlands spreken. Maar perfect tweetalige Brusselse families, zijn dat ook Vlamingen? En wat met Franse Brusselaars die uitstekend Nederlands spreken? Of is die typering alleen voorbehouden voor mensen die het Nederlands als moedertaal hebben, Vlaamse roots hebben en uitsluitend thuis Nederlands spreken? Dat wordt – helaas – nergens uitgeklaard.’
(Originele bron: Knack.be)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *